Selasa, 4 Disember 2012

Mengenali Bahagian Luar Ikan



Sirip
Membantu ikan bergerak
Terdiri daripada 2 jenis iaitu sirip tidak berpasangan seperti siri ekor, sirip dorsal dan sirip anal manakala sirip berpasangan seperti sirip pektoral dan sirip pelvik.
Sirip tidak berpasangan berfungsi untuk membantu ikan bergerak lurus.
Sirip berpasangan berfungsi untuk kestabilan, berundur, berpusing dan mengapungkan diri.



Sisik
Meliputi keseluruhan badan . 
Bertindak sebagai pelindung dari musuh , kecederaan dan penyakit . 




Insang
Menyenaraikan spesis ikan hiasan.
Oksigen diserap melalui insang dan seterusnya ke dalam badan ikan. 


6 ulasan: